Wieluński Związek
Hodowców Królików
I Drobnego Inwentarza

 
 
X Jubileuszowa Ogólnopolska Wystawa Królików Drobiu Ozdobnego i Gołębi

W dniach 16 - 17 lutego 2013 r. odbyła się w Wieluniu X Jubileuszowa Ogólnopolska Wystawa Królików, Drobiu Ozdobnego i Gołębi.

Zwierzęta oraz ptaki oceniała Komisja Sędziowska w składzie:

Przewodniczący Komisji Sędziowskiej:

1. Henryk Rendchen – Katowice

Członkowie Komisji sędziowskiej:

2. Zygmunt Polh – KZHK Gniezno
3. Mateusz Raczek – KCHZ Warszawa
4. Grzegorz Otulakowski – KCHZ O/Poznań
5. Marian Błahut – Bielsko-Biała
6. Horst Koch – Zabrze
7. Jan Pilorz – Mysłowice
8. Paweł Tomczyk (asystent) – Długołęka
9. Leszek Szymanowski (asystent) – Radlin
10. Anna Miśkiewicz – KCHZ O/Poznań
11. Andrzej Stolarek – Zgierz (oceniał drób ozdobny)
12. Antoni Widz – Radlin (oceniał gołębie)

W wystawie wzięło udział 92 hodowców z całego kraju. Zaprezentowali oni ponad 700 królików, około 100 gołębi i 30 sztuk drobiu ozdobnego.

Zostało rozdanych ponad sto pucharów. Statuetki ufundował marszałek województwa łódzkiego, burmistrz gminy Wieluń, starosta wieluński, Izba Rolnicza i wójt gminy Skomlin.

Szczegółowe informacje na temat wystawy, w tym nagrodzonych oraz wyróżnionych zwierząt i ptaków, jak również ich hodowców zebrało Radio Ziemi Wieluńskiej. Zainteresowanych zapraszamy na relację z wystawy:

• pierwszy dzień wystawy:
http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=5253


• drugi dzień wystawy:
http://www.radiozw.com.pl/index.php?page=news&id=5264

 

Związek Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej serdecznie dziękuje Wystawcom, Zwiedzającym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania X Jubileuszowej Wystawy i zaszczycili nas swoją obecnością.

 

 

Fot. Radio Ziemi Wieluńskiej